KTNI   FIRMA
 
O firme
Bytové interiéry
Obchodné priestory
Design exteriérov
Kancelárske priestory
Výstavníctvo
Zábradlia a iné
Referencie
Kontakty
 

 

   Firma KTNI - SZETEI spol. s r.o. bola založená 08.03.1995 ako priame pokračovanie činnosti fyzickej osoby, projektanta interiérov Jozefa Szeteiho, nepretržite činného v profesii od roku 1972. Na základe dlhej praxe do záberu spadá široká škála realizácií z rôznych oblastí : rodinné domy, obytné domy, obchodné priestory, supermarkety, spoločenské priestory, kancelárie, divadlá, hotely, penzióny ...viď. referencie. Projekty sú prezentované priestorovou vizualizáciou. Nábytok a atypické prvky interiérov sú dopracované na profesných 3D výrobných výkresoch v AutoCADe. Na základe dohody je možné dopracovanie interiérov s realizáciou na „kľúč“. Sídlo firmy, ateliér sa nachádza 15 km od Nových Zámkov v Branove pod číslom 3 s možnosťou pohodlného parkovania. Po telefonickom dohovore termínu ste vítaný.

  

   Rozsah ponúkaných služieb :

·         Úvodný projekt interiérov s počítačovou vizualizáciou ,3D model priestoru.

·         Vykonávací projekt interiérov.

·         Výrobná dokumentácia atypických prvkov interiérov.

·         Poradenská a konzultačná činnosť .

·         Spolupráca s investorom pri výbere dodávateľov typizovaných a atypických prvkov interiérov , prípadne podľa dohody, zabezpečenie a odporučenie :

1. Podlahoviny : koberce celoplošné, kusové ,PVC, dlažby,
                                    obkladačky, parkety rôzneho typu.

2. Osvetlenie : svietidlá so svetelným projektom.

3. Umelecké zámočníctvo : nerez, mosadz, zábradlia, logá, informatika, nápisy...

4. Stolárska výroba : atypická výroba nábytku a dodávka sériových výrobkov.

5.  Sedací nábytok.

6.  Vybavenie sanitárnych priestorov.

7.  Doplnky interiérov a exteriérov.

8.  Umelecké diela : maľba, plastika.

·         Koordinácia dodávok u výrobcov a dodávateľov.

·         Občasný technický dozor vo výrobe a na montáži.

·         Autorský dozor.

 Základné podmienky pre zahájenie projekčnej činnosti :

Na základe obojstrannej predbežnej dohody je vyhotovená ZMLUVA O DIELO, ktorej súčasťou sú aj platobné podmienky :
Pre kalkuláciu ako podklad je použitý sadzobník UNIKA -  novela 2002.
Základom výpočtu je výtvarne pojednávaná plocha v m2.
Pre konzultácie, poradenskú službu a výtvarné návrhy, ktoré nie je možné ináč oceniť, je hodinová sadzba 620,-Sk (20,580,-€) bez DPH/ 1 hod. (1,-€ = 30,126,-Sk)
Zahájenie projekčných prác je podmienené úhradou zálohy vo výške 50%  z dohodnutej ceny diela.
Ďalšia splátka je 35%  po prevzatí odsúhlaseného projektu a výrobnej dokumentácie na atypické prvky interiéru v tlačenej a elektronickej forme.
Zvyšných 15 %  je aktuálnych po prevzatí realizovaného diela, ak dohoda ju tak obsahuje.